Tarotová numerologie

Slovo tarot  možná ledacos některým z vás řekne. Tarotové karty a jejich vykládání se běžně provádí už po několik stovek let a jde o velice starý karetní systém, který pracuje s hlubokými a velice složitými symboly, které jsou většinou pro běžného člověka zcela neznámé. Tarotový původ je neznámí, každý individuálně mu jej přikládá podle toho, čemu věří. Mnozí tvrdí, že pochází z Egypta, jiní zase že jde o psychologii a alchymii.

Výklad z tarotových karet je poměrně těžký způsob a ne každý v nich navíc umí číst. Z karet dokáže přečíst jen opravdu zkušený člověk, který se touto problematikou zabývá již několik let a má patřičné zkušenosti a vědomosti. Navíc karty vám nikdy neřeknou nic konkrétně, v tarotu se lze ptát, ale nikdy  nic není na 100% jisté, že se to skutečně stane. Ve vykládání karet je většinou možné zaměřit se na čtyři typy výkladu:

  • Karta dne
  • Tarot v odpovědích 
  • 6 tarotových karet
  • Keltský kříž 

Tak například v Karta dne, zde se každý den ve stejnou hodinu vykládá několik karet, které přibližně nastíní den, který vás čeká. Tarot v odpovědích vám zodpoví otázky, na které je možné odpovědět ano/ne, naopak tarot 6 karet vám odpoví na jednu velmi jednoduchou položenou otázku. Nakonec je zde Keltský kříž, který odpovídá na deset otázek.

Tarot ale lze vykládat mnoha způsoby a každý numerolog má svůj způsob, který je účinný.

Komentáře jsou uzavřeny.