Taoistická numerologie

O taoistické numerologii doposud vyšlo několik desítek knih, které se zabývají tímto základním směrem východní filosofie. Je to poměrně složitý slovní pojem, který lze ve zkratce vysvětlit jen velmi těžko.

Taoistická numerologie – analýza

Taoistická numerologie se zabývá zejména člověkem jako takovým.

Pokud se o sobě samém chcete dozvědět vše, co je pro vás důležité, pak byste si měli udělat nebo nechat udělat analýzu, na jejímž základě se toho mnoho dozvíte.

Pod slovem mnoho si toho ale můžete opravdu mnoho představit. Ve vypracované analýze najdete přesný obraz toho, jak by měla vypadat vaše životní cesta.

Analýzu ale samozřejmě není možné vypracovat jen tak. Profesionálové, kteří se přímo touto činností zabývají, potřebují, abyste jim doložili následující.

  • příjmení a křestní jméno 
  • rodné příjmení 
  • rodné příjmení otce i matky 
  • domáckou formu křestního jména nebo přezdívky 
  • datum svého narození 
  • čas svého narození 

Mimo jiné bude možná potřeba i dodatečná data a čísla, která hrají pro váš dosavadní život velkou roli. Jde o věci, které by vás za normálních okolností ani nenapadli, ale pro taoistickou numerologii jsou podstatná. Číslo autobusu, kterým každý den jezdíte do práce, číslo státní poznávací značky, kterou máte na svém vozidle nebo dokonce vaše osobní telefonní číslo, které máte už roky. Podstatný vliv má dokonce i adresa, kde máte trvalé bydliště. Všechna tato čísla, ač se to možná nezdá, mohou mít značný vliv na budoucnost i dosavadní život.

Komentáře jsou uzavřeny.