Archív štítků: Dědičná čísla

Numerologie jména

Jméno je významná věc, kterou si sebou neseme celý život. Jméno je velice významné už jen z hlediska toho, že nám jej dali naši rodiče ihned, co jsme poprvé spatřili světlo světa. Jméno, ač si to možná nemyslíme, může znamenat ledacos. Poměrně dost o nás samotných vypovídá a numerologie je klíčem, jak najít jisté souvislosti v rámci lidského chování. A jak je to v rámci numerologie jména s jednotlivými čísly? Rozlišují se tři typy čísel:

  • Dědičné číslo 
  • Činné číslo 
  • Osobní vibrační číslo 

Každé z výše uvedených čísel, které si na základě svého jména můžete mimo jiné zjistit i na internetu za pomoci tabulky, informuje většinou o osobnosti a jedinečnosti každého jedince.

Tak například činné číslo stanovuje, jaký je člověk uvnitř, jaká je jeho povaha a zda je to člověk dobrý nebo naopak špatný. Dědičné číslo udává, jaký přínos nám do života dali naši předkové hlavně, co s týče duchovních vlastností. Nakonec je zde osobní vibrační číslo, které je jedním z nejsložitějších i na samotné zjištění. Informuje i samotné osobnosti daného jedince a zjistíme ho tak, že k sobě sečteme všechna předchozí zjištěná čísla. Pro jeho zjištění tedy musíme provést všechny výpočty a navíc správně.

Mimo všech již zmíněných čísel je možné zjistit i číslo své duše, které značí vnitřní skryté ideály, které máme v sobě skryty.

 

Vložil Numerologie | Tagged , , , , , | Zanechat komentář